Новини
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Перші кроки в навчанні курсу загальної хірургії.

 

Франкомовні студенти на практичному занятті з десмургії.


Франкомовні студенти на практичному занятті в операційній_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Щойно вийшов з друку у Вінницькому видавництві Нова книга підручник Хірургія для стоматологічних факультетів 2020 рік , у створенні якого взяли участь співробітники кафедри загальної хірургії М.В. Трофімов, С.І. Баранник, В.П. Кришень, С.О. Мунтян, Б.В. Гузенко, П.В. Лященко, В.В. Задорожний. Підручник підготовлений колективом авторів вищих медичних навчальних закладів України згідно з новим навчальним планом підготовки рівня магістр. У підручнику викладено сучасні концепції головних питань з дисципліни хірургія з якісними ілюстраціями та клінічними прикладами. Наведено список сучасних літературних джерел. Сподіваємось, що новий національний підручник сприятиме більш якісному навчанню студентів стоматологічних факультетів України і наблизить їх до сучасних проблем, підготує до реалій професії, загартує як лікарів і громадян нашої держави. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
    Шановні студенти! На кафедрі загальної хірургії відбудеться олімпіада, яка буде проходити у 2 тури: 1-й тур - відбірковий з 03.02.20 по 21.02.20 р. у вигляді тестових завдань; 2-й тур - основний 27.03.20 р. у вигляді командних конкурсів. Для участі в олімпіаді запрошуються студенти ІІІ-VІ курсів ДМА усіх факультетів.
________________________________________________________________________________________________________________________________________31 жовтня на кафедрі загальної хірургії відбувся захід з приводу сучасного свята Хелловіна, який стає все більш популярним серед студентської молоді у світі. Було надано інформацію щодо історії свята, його святкування. Це на наш погляд зайвий привід для спілкування, вшанування традицій, для самоіронії та веселого настрію. Чим більш обізнана людина у сучасному світі тим вона більше пристосована до реалій та комунікативних процесів. На кафедрі у вільний час поспілкувались зі студентами, обмінялись враженнями, побажали один одному успіху. Було цікаво !

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Автори цих рядкiв були запрoшенi лекторами на 23 митинг европейского товариства хiрургiв та 16 мiжнародний конгрес з колопроктологiчних захворювань, який вiдбувся в Варнi 3-5 Жовтня. Конгрес МПа велике представництво багатьох краiн - Болгарiя, Румунiя, ФРН, Австрiя, Польша, Францiя, Iталiя, Мальта, Бельгiя, Турцiя, ОАЕ, Шыейцарiя, Норвегiя, Грецiя, Тунiс, Украiна. Нашу державу представляли автори статтi двома усними фiксованими доповiдями та активною участию в дискусiях, коментарях. Нашi доповiдi були вiдмiченi спецiальними нагородними сертифiкатами. Було багато цiкавих зустрiчей,воркшопов, тренiнгiв. Пiд час конференцii збагатились знаниями, сучасними технологiями лiкування та дiагностики,набули певного досвiду. Ми гордi тим,що представляли гiдно Украiну, нашу медичну академiю. Це була нагода зустрiти добрих знайомих колег, набути нових професiйних звязкiв, друзiв, вiдчути сучасний тренд в хiрургii, передивитись своi погляди та пiдходи щодо лiкувальноi тактики. Не обiйшли увагою питания викладання, певнi аспекти чого ми виклали у тезах конгресу стосовно iноземних англомовних студентiв. Крiм того в дискусiях та розмовах ми брали активну участь щодо одговорення педагогiчних тенденцiй в навчaннi хiрургiчних дисциплiн. При закриттi конгресу на засiданнi асамблеi товариства хiрургiв нам були зробленi деякi пропозицii щодо подальшоi спiвпрацi. Привезли додому окрiм матерiалiв конгресу добрий настрiй, ентузiазм,бажання плiдно працювати. З повагою Вашi Трофимов, Кришень.


________________________________________________________________________________________________________________________________________


К.м.н. Слєсаренко К.С., к.м.н. Нор  Н.М., аспірант  Корпусенко О.І., проф. Слєсаренко С.В.Д.м.н. Бадюл П.О., С.В., к.м.н. Нор Н.М., 

18  Конгрес ЕВА, 4  -7  вересня 2019р.., мХельсінки,  Фінляндія

Європейська асоціація комбустіологів(ЕВА) була заснована в 1981 році проф. Руді Херманс - провідними фахівцем з лікування опіків, як некомерційна організація в інтересах громадськості, для сприяння профілактиці опіків, для вивчення запобігання опікової травми і всіх інших аспектів лікування опіків, опікової хвороби, а також їх наслідків. Співробітники кафедри були  делегатами на Конгресі.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________


   

 На кафедрі з лютого 2019 року загальної хірургії проходить місячне стажування Стефано Цеккетто студент 5 курсу медичного факультету чилійського університету Сан-Себастьян (Сантьяго, Чилі). Складено програму стажування з урахуванням майбутньої спеціалізації лікаря. З перших хвилин знайомства Стефано виказав зацікавленість в поширенні знань і практичних навичок з хірургії, в знайомстві з традиціями нашої медичної академії, української хірургії взагалі. Крім того, планується також і культурно-ознайомча програма з метою інформації про нашу країну, місто Дніпро. Для кафедри це неперший приклад стажування іноземних студентів, це збагачує також наш досвід і поширює уяви про стан медичної освіти і медицини у світі, допомагає зробити деякі порівняння та певний аналіз і висновки з оптимізації нашої роботи.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


Інтегративна хірургія:  погляд в майбутнє

22- 23 листопада в культутному центрі Менора відбулася видатна подія – республіканська конференція «Інтегративна хірургія: сучасні можливості та організаційні принципи роботи» присвячена сторіччю яскравого хірурга і вченого професора Д. П. Чухрієнка та сторіччю кафедри загальної хірургії. Науковий керівник конференції голова Асоціації хірургів Дніпропетровщини професор Я. С. Березницький, який доклав багато зусиль щоб цей непересічний захід відбувся на такому високому рівні. До конференції завітали гості–відомі хірурги з Києва, Харкова, Вінниці, Запоріжжя, Одеси, Рубіжного, Полтави. Офіційні привітання були від ректора нашої академіі професора Т. О. Перцевой. Змістовна та ємка доповідь про життєвий шлях професора Чухрієнка зроблена його донькою професором Чухрієнко Н. Д. Друга тематична програмна доповідь зроблена завідувачем кафедри загальної хірургії доктором медичних наук М. В. Трофімовим, в якій викладені цікаві історичні факти з історії та розвитку кафедри-ювіляра з відповідними ілюстраціями. Надано також акцент про сучасний стан кафедри, її доробки і здобутки в царині педагогічно-наукової роботи, лікувально-діагностичного процесу, виховання студентів.  Згадано теплим словом і ветеранів кафедри, активних співробітників, що доклались до підготовки до конференції.  Представлено фактологічний матеріал щодо наукової-винахідницької та видавницької діяльності, підготовки науково-педагогічних кадрів, участі кафедри в міжнародних конгресах.

Кафедра окрім програмної доповіді завідуючого представила ще дві усних презентації з лікування опікових ран (асистент Нор Н. М.) та сучасних питань викладання загальної хірургії (доцент Гузенко Б. В.).На другий день конференції співробітники кафедри загальної хірургії головували на двох засіданнях (доцент Трофімов М. В., професор Кришень В. П.), брали активну участь в обговоренні доповідей і наукових дискусіях. В кінці конференції провели короткочасний так би мовити круглий стіл з актуальних питань викладання навчальної дисципліни за участі завідувачів кафедр та їх вповноважених представників нашої академії, Харкова, Полтави, Вінниці, Києва, Львова. З заключним словом виступив професор Березницький Я. С., який підсумував основні результати заходу, підкреслив головну ідею конференції - наголос на взаємній інтеграції, подальшому розвитку та самовдосконаленні. Ще раз було наголошено, що саме організація роботи в хірургії займає надважливе місце і є запорукою успішного лікування та одужання пацієнтів. Результатом наукової конференції стало поширення та поглиблення  наших знань та уявлень з певних питань хірургії, педагогіки та основ викладання клінічної дисципліни. Це був корисний досвід спілкування  з колегами, обмін думками і враженнями.

На нашу думку, проведення такого важливого республіканського заходу має сприяти новому поштовху до творчості, подальшого розвитку в професійній діяльності, виникненню нових ідей та думок щодо оптимізації роботи кафедри. Приємно, що в конференції участь взяли молоді хірургі, інтерни, студенти старших курсів. Саме в цих умовах і набувається смак і інтерес до майбутньої спеціальності. Кафедра загальної хірургії придбала неоціненний досвід проведення наукової конференції республіканського рівня, поширила ділові зв`язки з колегами, що сприятиме, ми сподіваємось, поліпшенню результатів роботи.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

26-28.09.2018 р. відбувся XXII конгрес Європейського товариства хірургів та IV національний конгрес хірургів Вірменії та молодих вчених – резидентів Європи у Єревані. Професор Кришень В.П. (кафедра загальної хірургії) виступив з двома доповідями англійською мовою та головував на секційному засіданні 28.09.2018р. 

Зав. кафедрою д.мед.н. М.В. Трофімов виступив з доповіддю 27.09.2018 р. по актуальній проблемі невідкладної хірургії.

________________________________________________________________________________________________________________________________________     На підставі договору від 31.07.18 про співробітництво між ГО «Українська медична студентська асоціація та кафедрою загальної хірургії ДЗ ДМА МОЗУ щодо проходження професійного обміну іноземними студентами-медиками, які прибули в Україну. До нашої академії прибула студентка з Сицилії Мілона Маура якій було забезпечено проходження безкоштовної практики з загальної хірургії на клінічній базі КЗ «ДКОШМД» ДОР». Під керівництвом завідувача кафедри д.мед.н., доцента Трофімова Миколи Володимировича вона ознайомилося з усіма підрозділами хірургічної клініки проявивши ініціативність та зацікавленість, опанувала загальні принципи надання невідкладної хірургічної допомоги, приймала активну участь у лікувально-діагностичному процесі, оперативних втручаннях на органах черевної порожнини. Все це істотно поглибили академічні знання Мілони та сприяло більш глибокому і всебічному вивченню загальної хірургії.

     Наприкінці практики Мілона Маура відзначила високу кваліфікацію і професійність колективу клініки, і висловлюючи щиру вдячність за надану допомогу підчас проходження практики.


        Разом з кафедрою загальної хірургії та біохімії та медичної хімії  розроблений безпечний спосіб визначення груп крові за системою АВ0, патент № 122205, який дозволяє багаторазово відпрацювання практичного навика без додаткових витрат. Спосіб передбачає визначення груп крові за системою АВ0, що включає застосування імітаторів крові та стандартних сироваток.

___________________________________________________________________________________________________________________________

        Сегодня, 09.12.2017 в КЗ «Днепропетровское клиническое объединение скорой медицинской помощи» при участии  заведующего кафедрой общей хирургии ДЗ «ДМА» д.м.н., Трофимова Н.В. и внештатного специалиста по эндоскопии Днепропетровского департамента здравоохранения Кузнецова Г.Э., специалиста центра эндоскопической диагностики и лечения Запорожского медицинского университета Киосова А.М. произведена успешное стентирование пищевода стентом Boston Scientific (США)  пациента с обтурационной формой рака пищевода. Данный клинический случай является 5 в течение последнего месяца в клинике скорой медицинской помощи. В проведении операции активное участие принимал клинический ординатор кафедры Тарек Мухаммад. Данная тенденция свидетельствует об перспективности данного направления. Всего за 2017 год в лечебных учреждениях области произведено 9 стентирований пищевода при обтурации его опухолью.

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       6-9 вересня 2017р. в м. Барселона (Іспанія) відбувся XVII Конгрес Європейської асоціації комбустіологів (ЕВА). Наша академія та кафедра приймала участь к.м.н. Нор Н. М. зробила усну доповідь на тему: «OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF CRONIC WOUNDS OF LOWER  LIMBS”.

___________________________________________________________________________________________________________________________

30 листопада – 1 грудня 2017 року в м. Київ відбулася ХVII Науково-практична конференція з міжнародною участю: «клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії, вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа» м. Дніпро Майстер-клас мікросудинної пластики (трансляція з операційної) за участі prof. Joon Pio Hong. Центр термічної травми та пластичної хірургії, Обласне опікове відділення КЗ «Міська клінічна лікарня №2» проспект Сергія Нігояна, 53, м. Дніпро. Наша академія та кафедра приймала участь. Нор Н. М. зробила усну доповідь на тему: «Комплексне лікування хронічних ран нижніх кінцівок».

______________________________________________________________________________________________________________________

В кінці вересня 2017 року відбувся Європейський конгрес хірургів, що проходив у Кракові ( Польща ). Нашу країну і медичну академію представляли д.мед.н. М.В. Трофімов, завідувач кафедрою загальної хірургії та професор В.П. Кришень. 

Було представлено 1 усну доповідь та 4 стендових презентації. Одну з доповідей обрано голосуванням як особливу і нагороджено дипломом Європейського товариства хірургів. Співавтори 5 наукових праць майже всі співробітники кафедри із залученням молодих лікарів та студентів.

______________________________________________________________________________________________________________________

На кафедрі успішно захищена дисертація кандидатська лікар Полюдов О.О., науковий керівник проф. Кришень В.П. Диплом кандидата (доктора філософії) від 26.06.2017. ДАК України.
Comments